Δευτέρα, 6 Απριλίου 2020

Υπάρχει η «Αγία Τριάδα στην Αγία Γραφή;
Υπάρχει η «Αγία Τριάδα στην Αγία Γραφή;Η Τριάδα ορίζεται ως «το μυστήριο του ενός Θεού σε τρία πρόσωπα, ίσα και συναιώνια σε όλα τα πράγματα»1. Όμως, ούτε η λέξη «τριάδα», ούτε αυτή η συγκεκριμένη δοξασία υπάρχει στην Καινή Διαθήκη.2

Στην Αγγλία το 1550 η Εκκλησία έκαψε ζωντανή την Joan Bocher επειδή αρνήθηκε δημόσια την τριάδα. Η Εκκλησία, λοιπόν, έβγαλε την εξής ανακοίνωση: «Η Bocher καταδικάστηκε για δημόσια βλασφημία επειδή αρνήθηκε την τριάδα». Η άρνηση της τριάδας θεωρείται από την Εκκλησία ως η μόνη παράβαση που είναι ασυγχώρητη από την εποχή του πολέμου της εναντίον του Αρειανισμού»3.  

Για να κάνουμε το ζήτημα ακόμα πιο σοβαρό, ας παραθέσουμε μια ερώτηση που την κάνουν συχνά οι σπουδαστές της θεολογίας: «Πώς μπορεί κάποιος να κηρύξει την τριάδα;». Βέβαια, αυτή η ερώτηση αποτελεί ένδειξη της σύγχυσης που υπάρχει όχι μόνο στους σπουδαστές, αλλά και σε πολλούς άλλους ανθρώπους που ψάχνουν και θέλουν να βρούνε την αλήθεια. Αν «Τριάδα» σημαίνει εδώ την τριαδική θεολογία, η καλύτερη απάντηση θα ήταν να μην την κηρύττεις καθόλου . . . γιατί στο κήρυγμα και ειδικότερα στις Γραφικές παροτρύνσεις, τη θέση έχει ο Λόγος του Θεού, και όχι η θεολογική του ανάπτυξη.
Σύμφωνα με την Encyclopedia Britannica «Η δοξασία της τριάδας σχηματίστηκε σταδιακά στη διάρκεια αρκετών αιώνων και μέσα από πολλές διαμάχες»4. Κι εδώ τίθεται το εξής ερώτημα: Είναι αυτή η δοξασία μια άμεση, ευκρινής αποκάλυψη από τον Θεό; Και πώς είναι δυνατό να στέκει ο ισχυρισμός ότι η δοξασία αυτή είναι αποκάλυψη της Αγίας Γραφής;

Μια παραστατική δήλωση που χρησιμοποιούν συχνά οι θεολόγοι της Εκκλησίας για να υποστηρίξουν την τριάδα είναι η εντολή που έδωσε ο Ιησούς στους μαθητές του να κάνουν κι αυτοί μαθητές, «βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος». (Ματθαίος, 28:19). Αυτή η περικοπή αναφέρει βέβαια τρεις οντότητες, αλλά δεν λέει ότι είναι τρία πρόσωπα ούτε ότι είναι όλες ένα. Βέβαια, ξέρουμε το όνομα του Πατέρα και του Γιου, αλλά ποιο είναι το όνομα του αγίου πνεύματος; Αυτό οδηγεί στο εξής ερώτημα :Είναι το Άγιο Πνεύμα Πρόσωπο;

Το γεγονός ότι τίποτα στην Αγία Γραφή δεν δείχνει ότι το άγιο πνεύμα έχει προσωπικό όνομα, δεν μπορεί παρά να υπονοεί πως σίγουρα αυτό να μην είναι πρόσωπο. Ίσως, επίσης, να αναρωτηθείτε: Έχει δει κανείς το άγιο πνεύμα; Ναι, Λοιπόν, στο βάφτισμα του Ιησού παρουσιάστηκε σαν περιστέρι και στην Πεντηκοστή σαν γλώσσες φωτιάς. (Ματθαίος, 3:16· Πράξεις, 2:3, 4)5. Αν είναι πρόσωπο, γιατί δεν εμφανίστηκε σαν πρόσωπο; Και αν το άγιο πνεύμα δεν είναι πρόσωπο, τότε τι είναι; Χωρίς αμφιβολία, είναι η ενεργός δύναμη από τον Θεό, που την Πεντηκοστή «εκχύθηκε» πάνω στους μαθητές. (Πράξεις, 2:17, 18). Μέσω αυτής της ενεργούς δύναμης, ο Θεός εκτέλεσε τις δημιουργικές του πράξεις: «πνεύμα Θεού εφέρετο επί της επιφανείας των υδάτων». (Γένεσις, 1:2). Η ίδια αυτή ενεργός δύναμη ενέπνευσε τους συγγραφείς της Αγίας Γραφής (2 Τιμόθεον, 3:16).

Σε κανένα, όμως, από τα πρώτα χειρόγραφα εκείνων των συγγραφέων αναφέρεται το άγιο πνεύμα ως πρόσωπο. Έτσι, δεν αποκαλύπτει ούτε και το τελευταίο ακόμα βιβλίο της Αγίας Γραφής ότι υπάρχουν τρία πρόσωπα σε ένα θεό. Αυτό εγείρει μια ακόμα σημαντική απορία:

Η δοξασία της τριάδας έχει περιγραφεί ως «η κεντρική δοξασία της χριστιανικής θρησκείας». Αν αλήθευε αυτό, γιατί δεν το αποκάλυψε ο Ιησούς όταν ήταν στη γη; Οι μαθητές του, πίστευαν ότι ο Θεός (Αλάχα στην Αραμαϊκή γλώσσα του Ιησού και Ελάχα στην Εβραϊκή) είναι μοναδικός, αφού ήταν Ισραηλίτες. Ακόμα και μέχρι σήμερα οι Ιουδαίοι παραθέτουν τα λόγια του εδαφίου (Δευτερονόμιον, 6:4): «Άκουε, Ισραήλ· Ο Κύριος ο Θεός ημών είναι εις Κύριος». Δεν υπάρχει καμιά ένδειξη στις Εβραϊκές Γραφές ότι το Υπέρτατο Ον είναι σε τρία πρόσωπα. Με το δίκιο σας, λοιπόν, κάλλιστα να αναρωτιέστε: ‘Αν αυτό ήταν αλήθεια, γιατί έγινε δόγμα αυτή η «κεντρική δοξασία» της χριστιανικής θρησκείας; Η απάντηση είναι απλή: Η δοξασία αυτή δεν έγινε δόγμα παρά μόνο τον τέταρτο αιώνα, και αυτό μετά, αρχικά, από πικρές λογομαχίες που προκάλεσαν μεγάλης έκτασης σύγχυση και τελικά επιβλήθηκε με το ξίφος, εξοντώνοντας όλους εκείνους τους αρνητές αυτού του καινούριου δόγματος!

Μερικοί προβάλλουν το επιχείρημα: Αλλά ο Ιησούς είπε: «Εγώ και ο Πατήρ έν είμεθα». (Ιωάννης, 10:30). Αυτό είναι αλήθεια. Με ποια έννοια, όμως, είναι; Ο ίδιος ο Ιησούς το διευκρίνισε αυτό αργότερα, λέγοντας στην προσευχή του: «Πάτερ άγιε, φύλαξον αυτούς [τους μαθητές του] . . . δια να ήναι έν καθώς ημείς είμεθα έν». (Ιωάννης, 17:11, 22). Άρα, η ενότητα του Πατέρα και του Γιου είναι ίδια με την ενότητα που υπάρχει ανάμεσα στους αληθινούς ακολούθους του Χριστού, δηλαδή αρμονία στο σκοπό και στη συνεργασία.

Και πάλι, μερικοί μπορεί να πουν ότι, αν και ο Ιησούς δεν μίλησε για τη δοξασία της τριάδας, μίλησε γι’ αυτήν ο απόστολος Ιωάννης στο εδάφιο (1 Ιωάννου, 5:7), το οποίο λέει: «Διότι τρεις είναι οι μαρτυρούντες εν τω ουρανώ, ο Πατήρ, ο Λόγος και το Άγιον Πνεύμα, και ούτοι οι τρεις είναι έν». Όμως, οι περισσότερες σύγχρονες μεταφράσεις παραλείπουν αυτή την περικοπή. Γιατί; Η καθολική Jerusalem Bible εξηγεί σε μια υποσημείωση ότι αυτό το εδάφιο δεν βρίσκεται σε κανένα από τα πρώτα ελληνικά ή τα πιο έγκυρα λατινικά χειρόγραφα της Αγίας Γραφής. Είναι νόθο. Χωρίς αμφιβολία προστέθηκε σε μια προσπάθεια να υποστηριχτεί η τριάδα.

Όπως μπορείτε να δείτε στη Αγία Γραφή, ο απόστολος Παύλος στα αρχικά λόγια των επιστολών του χρησιμοποιεί συχνά εκφράσεις όπως: «Χάρις είη υμίν και ειρήνη από Θεού Πατρός ημών και Κυρίου Ιησού Χριστού». (Ρωμαίους, 1:7). Γιατί δεν αναφέρει το άγιο πνεύμα ως πρόσωπο; Επειδή ο Παύλος δεν ήξερε τίποτα για την «Αγία Τριάδα». Ο Ιάκωβος, ο Πέτρος και ο Ιωάννης χρησιμοποίησαν παρόμοιες εκφράσεις στις επιστολές τους, όπου και αυτοί επίσης δεν αναφέρουν το άγιο πνεύμα. Γιατί; Επειδή ούτε και αυτοί ήταν τριαδιστές. Το άγιο πνεύμα δεν είναι πρόσωπο όπως είναι ο Θεός και ο Γιος του. Αλλά αφού ο Γιος είναι πρόσωπο, εγείρεται κι αυτό το ερώτημα:Είναι η δοξασία της τριάδας επιβλαβής; Ναι. Αυτή η πλατιά διαδεδομένη δοξασία διαστρέφει τις απλές αλήθειες της Αγίας Γραφής ότι ο Θεός και μόνο είναι το Υπέρτατο Ον, ότι ο Ιησούς είναι ο Γιος6 του και ότι το άγιο πνεύμα είναι η ενεργός δύναμη του Θεού. Η δοξασία αυτή προκαλεί σύγχυση γιατί παρουσιάζει τον Θεό μέσα σε ένα πυκνό πέπλο μυστηρίου, πράγμα που οδηγεί σε πνευματικό σκοτάδι.

Η δοξασία της τριάδας δεν αναφέρεται στην Αγία Γραφή. Είναι μια «θεολογική ανάπτυξη» που σχηματίστηκε αιώνες μετά την εποχή του Ιησού και επιβλήθηκε με την απειλή του θανάτου στην πυρά. Έχει υποβιβάσει τη λατρεία του Υπέρτατου Όντος, διδάσκοντας πίστη σε ένα μυστήριο.Το άγιο Πνεύμα είναι το δάκτυλο του Θεού!

«Δάκτυλος Θεού είναι τούτο»! παραδέχτηκαν οι μάγοι-ιερείς της Αιγύπτου όταν δεν τα κατάφεραν να μετατρέψουν τη σκόνη σε σκνίπες, όπως είχε κάνει προηγουμένως ο Μωυσής. (Έξοδος, 8:18, 19). Στο όρος Σινά, ο Θεός έδωσε στον Μωυσή «πλάκας λιθίνας γεγραμμένας με τον δάκτυλον του Θεού». (Έξοδος, 31:18). Επρόκειτο για ένα κατά γράμμα δάχτυλο; Όχι. Είναι καταφανές ότι ο Θεός, δεν έχει κατά γράμμα δάχτυλα. Τότε; Δυο συγγραφείς της Αγίας Γραφής, ο Λουκάς και ο Ματθαίος, μας δίνουν την εξήγηση. Ο ένας έγραψε ότι «δια του δακτύλου του Θεού», ο Ιησούς έβγαζε δαιμόνια. Ο άλλος εξήγησε ότι ο Ιησούς το έκανε αυτό «δια Πνεύματος Θεού». (Λουκάς, 11:20· Ματθαίος, 12:28). Έτσι, το άγιο πνεύμα είναι ο «δάκτυλος Θεού», το όργανο που ο Θεός χρησιμοποιεί για να εκπληρώνει το θέλημά του. Δεν είναι πρόσωπο, αλλά η ισχυρή ενεργός δύναμη του Θεού7.

---------------------------------------------------------------------------------

1 The Waverley Encyclopedia.

2 The New Encyclopedia Britannica (1981).

3   Ο όρος αρειανισμός αναφέρεται στις θεολογικές θέσεις που έγιναν ευρέως γνωστές από το θεολόγο και πρωτοπρεσβύτερο Άρειο (π.250-336), ο οποίος έζησε και δίδαξε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου στις αρχές του 4ου αιώνα. Η πιο αμφιλεγόμενη πτυχή των διδασκαλιών του Άρειου αφορούσε τη σχέση μεταξύ του Θεού Πατέρα και του προσώπου του Ιησού Χριστού με σημαντικές τριαδικές προεκτάσεις.

Οι θέσεις που προάσπισε ο Άρειος τόνιζαν ότι ο Ιησούς ήταν δημιούργημα και όχι υπόσταση του Θεού.

Ο Άρειος κατά κύριο λόγο υποστήριξε τη μοναρχία και την ενότητα του Θεού.

4 The New Encyclopedia Britannica (1981).

5 Αυτό αναφέρεται από τον ευαγγελιστή, αλλά ποτέ δεν επιβεβαιώθηκε από τον ίδιο τον Ιησού.  

6 «Γιός του Θεού» δεν σημαίνει κατά γράμμα γιός! Είναι καταφανές ότι ο Θεός, δεν έχει κατά γράμμα γιούς ή κόρες. Πρόκειται για τίτλο τιμής όπως βεβαιώνει ο ίδιος ο Χριστός (Ματθαίος, 5:9).

7 Η ενεργός δύναμη του Θεού μπορεί να παρουσιαστεί με διάφορες μορφές (άγγελος, όραμα ή έμπνευση).

Τρίτη, 31 Μαρτίου 2020

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ «ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ» ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΙΣΛΑΜ ΠΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ..


ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ «ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ» ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΙΣΛΑΜ ΠΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ..
Πρώτη κατηγορία: «Το Κοράνι στο 9:5 στίχο διατάζει τους μωαμεθανούς να εκπληρώνουν το “ιερό” καθήκον τους να σκοτώνουν τους κάφρους.»!!!
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Αγαπητοί αναγνώστες, πριν σας παραθέσω τι λέει ακριβώς ο στίχος 9:5 του ιερού Κορανίου, θα σας εξηγήσω τι σημαίνει η λέξη «Κάφρος» για την οποία γίνεται μεγάλη συζήτηση: Πρώτον: η λέξη κάφρος «κάφιρ» στα αραβικά σημαίνει "άπιστος" και άπιστοι στο Ισλάμ είναι όλοι εκείνοι που δεν πιστεύουν στον Ένα και Μοναδικό Θεό, δεν πιστεύουν (σ' όλους) τους απεσταλμένους Του, δεν πιστεύουν στη μέλλουσα ζωή και στην Ανάσταση των νεκρών! Δεύτερον: όλα όσα αναφέρουν στο διαδίκτυο είναι ενσυνείδητα ή ασυνείδητα "παραποιημένα" γι’ αυτό δεν αναφέρουν τους στίχους και αρκούνται συνήθως μόνο στην αναφορά των αριθμών τους!

Επίσης οι μουσουλμάνοι πιστεύουν στον Θεό και η πίστη τους αυτή τους υποχρεώνει να πιστεύουν στο Κοράνι και σε όλα τα Βιβλία που έχει αποκαλύψει ο Θεός. Δηλαδή πιστεύουν και στην Βίβλο και στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού! 


Ο Θεός αποκάλυψε τα εδάφια του Κορανίου σε διάστημα 20 ετών και σε διάφορες περιστάσεις και καταστάσεις οπότε για να μάθει κανείς το νόημα πρέπει να ξέρει πότε και γιατί αποκαλύφθηκε το κάθε εδάφιο αλλά και να μην παραλείψει το συγκείμενο! Τρίτον: Όλοι οι ορθόδοξοι μουσουλμάνοι αγαπούν τον απεσταλμένο του Θεού, Ιησού Χριστό, και πιστεύουν στην διδασκαλία του και όταν διαβάζουν κάποιο λόγο του όπως: «Φωτιά ήρθα να βάλω στη γη·  και τι θέλω, αν έχει ήδη ανάψει;», και «Νομίζετε ότι ήρθα να δώσω ειρήνη στη γη; Σας λέω, όχι, αλλά διαχωρισμό.» (Λουκάς, 12:49, 51). και «Μη νομίσετε ότι ήρθα να βάλω ειρήνη επάνω στη γη·   δεν ήρθα να βάλω ειρήνη, αλλά μάχαιρα.» (Ματθαίος, 10:34) προσπαθούν να καταλάβουν το "β" νόημα το "βαθύ" νόημα και την σοφία που είναι πίσω από τον λόγο αυτό και δεν τον παίρνουν εναντίον του η εναντίον της διδασκαλίας του η γενικά εναντίο του Χριστιανισμού! 

Είναι γνωστό ότι ορισμένα χωρία του Κορανίου αναφέρονται (μόνο) σε συγκεκριμένες καταστάσεις και για ορισμένη χρονική περίοδο, ενώ άλλα προσφέρουν καθολικές πνευματικές και πρακτικές εγκόσμιες οδηγίες. Για να κατανοήσουμε κάποιο χωρίο, πρέπει να λάβουμε υπόψη τις ιστορικές συνθήκες και την αιτία της αποκάλυψής του.Οι ειδωλολάτρες (πολυθεϊστές) ήταν οι κάτοικοι της Μέκκας που  είχαν διακηρύξει πόλεμο εναντίον του Προφήτη Μωάμεθ και της μικρής τότε μουσουλμανικής κοινότητάς του. Οι άρχοντες της Μέκκας πολέμησαν από την αρχή το μήνυμα του Προφήτη κι όταν συνειδητοποίησαν ότι η ροή των μεταστρεφόμενων στο Ισλάμ αυξανόταν, κατέφυγαν στη βίαιη καταπίεση και τα βασανιστήρια των οπαδών του. Ο ίδιος ο Προφήτης επέζησε πολλές απόπειρες δολοφονίας και η κατάσταση έγινε τόσο επικίνδυνη για τους μουσουλμάνους στη Μέκκα ώστε ο Προφήτης Μωάμεθ έστειλε μερικούς από τους πρώτους οπαδούς του, που δεν είχαν φυλετική προστασία, για άσυλο στο Χριστιανικό βασίλειο της Αβησσυνίας. Μετά από 13 χρόνια βίας καταπίεσης, ο ίδιος ο Προφήτης αναγκάστηκε να καταφύγει στην πόλη της Μεδίνας. Επιπλέον, διάφορες εχθρικές αραβικές παγανιστικές φυλές εντάχθηκαν στον πόλεμο ενάντια στους μουσουλμάνους, με αποκορύφωμα τη Μάχη του Χαρακώματος, όταν 10.000 στρατιώτες από πολλές αραβικές φυλές συγκεντρώθηκαν για να εξοντώσουν την μικρή μουσουλμανική κοινότητα (3.000) της Μεδίνας μια κι έξω.

Οι μουσουλμάνοι, όμως, με την βοήθεια του Θεού νίκησαν την μάχη αυτή και άλλες πολλές μάχες με τους παγανιστές της Μέκκας και τους συμμάχους τους, τους Εβραίους της Μεδίνας. Τελικά οι Μουσουλμάνοι επέστρεψαν θριαμβευτικά και ειρηνικά στη Μέκκα αφού έγιναν μεγάλη δύναμη. Οι  περισσότεροι κάτοικοι της Μέκκας έγιναν μουσουλμάνοι, και πολλές από τις παγανιστικές φυλές της αραβικής χερσονήσου δέχτηκαν επίσης το Ισλάμ και έστειλαν αντιπροσωπείες στον Προφήτη διακηρύσσοντας την υποδοχή του Ισλάμ. Για εκείνους που δεν δέχτηκαν την ειρήνη με τους μουσουλμάνους και συνέχισαν, όμως, να τους επιτίθενται, αποκαλύφθηκε αυτός ο στίχος 9:05 «Όταν όμως περάσουν οι τέσσερις ιεροί μήνες , τότε σκοτώστε τους ειδωλολάτρες (πολυθεϊστές) όπου κι αν τους συναντήσετε..) που επέτρεψε στον Προφήτη και τους οπαδούς του να πολεμήσουν για να υπερασπίσουν την πίστη τους. Το Ισλάμ απαγορεύει να χρησιμοποιείται η βία για να εξισλαμίσουν τους ανθρώπους και τους επιτρέπει τον ένοπλο αγώνα (Τζιχάντ) μόνο αμυντικά για την υπεράσπιση της πίστης και της πατρίδας και όχι όπως διαδίδουν οι εχθροί του Ισλάμ. Έτσι, όσοι παγανιστές σύναψαν συνθήκες ειρήνης αφέθηκαν ελεύθεροι να ζούνε ειρηνικά στην Μέκκα και σε όλη την Αραβία.Οι στίχοι που έρχονται αμέσως πριν από τον στίχο 9:05 δηλώνουν: "Εκείνοι με τους οποίους έχετε συνθήκες (ειρηνικής συμβίωσης) είναι ασφαλείς (έχουν άσυλο) από κάθε εχθροπραξία." Επιπλέον, δηλώνει: "Εκπληρώστε τις συνθήκες σας μαζί τους μέχρι τέλος της προθεσμίας τους, επειδή ο Θεός αγαπάει τους ευσυνείδητους."

Τώρα, στο σωστό πλαίσιο, το εδάφιο 9:05 μπορεί να γίνει κατανοητό ότι αυτό ήταν μια οδηγία προς τον Προφήτη για εκείνη τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή και για εκείνους τους συγκεκριμένους ειδωλολάτρες, οι οποίοι, όπως αναφέρει ο στίχος 9:04, παραβίασαν τους όρους της συνθήκης και αθέτησαν τους όρκους τους και κήρυξαν πόλεμο εναντίον των Μουσουλμάνων. Δεν είναι μια γενική εντολή που ισχύει για όλους τους μη μουσουλμάνους, διότι ποτέ δεν έχει συμβεί αυτό σε όλη την ιστορία να κηρύξουν οι Μουσουλμάνοι τον πόλεμο εναντίον οποιωνδήποτε έχουν διαφορετική πίστη. Στην Μέκκα ζούσαν, κατόπιν, μουσουλμάνοι, Χριστιανοί και παγανιστές ειρηνικά. Πρέπει να ξέρετε ότι μέχρι σήμερα ζούνε ειρηνικά στο Ισλαμικό κόσμο πάνω από 25 εκατομμύρια Χριστιανοί χαίροντας την απόλυτη ελευθερία και ασκώντας κανονικά τα χριστιανικά τους θρησκευτικά καθήκοντα. Επίσης, εκτός από τις δεκάδες εκκλησίες, τρία από τα πέντε Χριστιανικά Πατριαρχεία βρίσκονται και λειτουργούν κανονικά, μέχρι σήμερα, στον Ισλαμικό κόσμο!

Επειδή είναι πολλές οι «κατηγορίες» που αναφέρονται ως "αποκαλυπτικές οδηγίες του Κορανίου"! Θα παραθέσω κάθε φορά μία η δύο απαντήσεις σε όλες αυτές τις άδικες και κατασκευασμένες κατηγορίες που διαδίδουν αυτοί που εκμεταλλεύονται την άγνοια του κόσμου για το Ισλάμ και το ιερό του Βιβλίο .

....συνεχίζεται!
Τετάρτη, 11 Μαρτίου 2020

Κοράνι και Επιστήμη
Κοράνι και Επιστήμη
Για πολλούς αιώνες, η ανθρωπότητα δεν ήταν σε θέση να μελετήσει ορισμένα δεδομένα που περιέχονται στους στίχους του Κορανίου, επειδή δεν διέθετε επαρκή επιστημονικά μέσα. Μόνο σήμερα έχουν γίνει κατανοητοί πολυάριθμοι στίχοι του Κορανίου που ασχολούνται με φυσικά φαινόμενα. Μια ανάγνωση παλιών σχολιασμών και ερνηνειών εκείνων των δεδομένων  στο Κοράνι, όσο γνώστες και αν ήταν οι συγγραφείς τους στην εποχή τους, φέρει επίσημη μαρτυρία για την πλήρη ανικανότητα να κατανοήσουν το βάθος της έννοιας σε τέτοιους στίχους. Θα μπορούσα ακόμη και να πω ότι, στον 20ο αιώνα, με τη τόσο μεγάλη ποικιλία της συνεχώς αυξανόμενης γνώσης, δεν είναι εύκολο για τον μέσο επιστήμονα να κατανοήσει όλα όσα διαβάζει στο Κοράνι για τέτοια θέματα, χωρίς να προσφύγει σε εξειδικευμένη έρευνα. Αυτό σημαίνει ότι για να κατανοήσει όλους αυτούς τους στίχους του Κορανίου, ένας είναι σήμερα υποχρεωμένος να έχει μια απολύτως εγκυκλοπαιδική γνώση που εμπλέκει πολλούς επιστημονικούς κλάδους.
Θα ήθελα να τονίσω ότι χρησιμοποιώ τη λέξη επιστήμη για να σημαίνει γνώση η οποία έχει καθιερωθεί ευρέως. Δεν περιλαμβάνει τις θεωρίες που, για ένα χρονικό διάστημα, βοηθούν στην επεξήγηση ενός φαινομένου ή μιας σειράς φαινομένων, μόνο για να εγκαταλειφθούν αργότερα υπέρ άλλων ερμηνειών. Αυτές οι νεότερες ερμηνείες έχουν γίνει πιο δεκτές χάρη στην επιστημονική πρόοδο. Σκοπεύω να ασχοληθώ μόνο με συγκρίσεις μεταξύ δηλώσεων στο Κοράνι και επιστημονικών γνώσεων οι οποίες δεν είναι υπό αμφισβήτηση και μπορεί να αποτελέσουν αντικείμενο περαιτέρω συζήτησης. Όπου παρουσιάζονται επιστημονικά γεγονότα που δεν έχουν ακόμη 100% καθοριστεί, θα το ξεκαθαρίσω.
Υπάρχουν επίσης μερικά πολύ σπάνια παραδείγματα δηλώσεων στο Κοράνι τα οποία δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί από τη σύγχρονη επιστήμη. Θα αναφερθώ σε αυτά επισημαίνοντας ότι όλα τα στοιχεία που υπάρχουν σήμερα οδηγούν τους επιστήμονες να τα θεωρούν εξαιρετικά πιθανά. Ένα παράδειγμα αυτού είναι η δήλωση στο Κορανίου ότι η ζωή έχει υδρόβια καταγωγή «Και κάναμε από το νερό καθετί ζωντανό» (Κοράνι, 21:30).  Αυτά τα επιστημονικά δεδομένα που ανακαλύπτονται συνεχώς στο Κοράνι δεν θα πρέπει, ωστόσο, να μας κάνουν να ξεχνάμε ότι αυτό το ιερό βιβλίο παραμένει ένα θρησκευτικό βιβλίο κατεξοχήν και ότι δεν μπορεί να αναμένεται να έχει έναν επιστημονικό σκοπό καθεαυτό. Στο Κοράνι, κάθε φορά που οι άνθρωποι καλούνται να συλλογιστούν τους στίχους των θαυμάτων της δημιουργίας και των πολυάριθμων φυσικών φαινομένων, μπορούν εύκολα να δουν ότι η προφανής πρόθεση είναι να τονιστεί η θεία Παντοδυναμία. Το γεγονός ότι, σε αυτούς τους στίχους, μπορούμε να βρούμε υπαινιγμούς (σημάδια, νεύματα) για τα δεδομένα που συνδέονται με την επιστημονική γνώση είναι σίγουρα ένα άλλο δώρο του Θεού, του οποίου η αξία πρέπει να λάμψει σε μια εποχή όπου ο επιστημονικά βασισμένος αθεϊσμός επιδιώκει να αποκτήσει τον έλεγχο της κοινωνίας εις βάρος της πίστης στο Θεό. Αλλά το Κοράνι δεν χρειάζεται τέτοια ασυνήθιστα χαρακτηριστικά επιστημονικά δεδομένα για να κάνει την υπερφυσική του φύση αισθητή. Επιστημονικές δηλώσεις όπως αυτές είναι μόνο μια συγκεκριμένη πτυχή της Ισλαμικής αποκάλυψης που η Βίβλος δεν συμμερίζεται.


Κατά τη διάρκεια της έρευνάς μου, προσπάθησα συνεχώς να παραμείνω απόλυτα αντικειμενικός. Πιστεύω ότι κατάφερα να προσεγγίσω τη μελέτη του Κορανίου με την ίδια αντικειμενικότητα που έχει ένας γιατρός όταν ανοίγει ένα αρχείο για έναν ασθενή. Με άλλα λόγια, μόνο με την προσεκτική ανάλυση όλων των συμπτωμάτων μπορεί κάποιος να φθάσει σε μια σωστή διάγνωση. Οφείλω να ομολογήσω ότι σίγουρα δεν ήταν η πίστη στο Ισλάμ που πρώτα καθοδηγούσε τα βήματά μου, αλλά απλά μια επιθυμία να αναζητήσω την αλήθεια. Έτσι το βλέπω σήμερα. Ήταν κυρίως τα γεγονότα τα οποία, μέχρι να τελειώσω τη μελέτη μου, με οδήγησαν να δω το Κοράνι ως το πραγματικά αποκαλυπτόμενο κείμενο.

Prof. Maurice Bucaille
Από το βιβλίο "Το Κοράνι και η Επιστήμη".

Τρίτη, 10 Μαρτίου 2020

ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΘΡΗΣΚΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ
Δεν υπάρχει, ίσως, καλύτερη απεικόνιση των στενών δεσμών μεταξύ του Ισλάμ και της επιστήμης από τις συχνά αναφερόμενες ρήσεις (χαντίθ) του Προφήτη Μωάμεθ:
«Η αναζήτηση γνώσεων είναι υποχρεωτική σε κάθε μουσουλμάνο και μουσουλμάνα.».
«Η σοφία είναι η χαμένη ιδιοκτησία του πιστού.»
«Όποιος ακολουθεί ένα μονοπάτι προς την αναζήτηση της γνώσης, ο Θεός θα κάνει το μονοπάτι του προς τον παράδεισο εύκολο.»
«Αναζητήσετε την επιστήμη (γνώση) ακόμα και στην Κίνα».
Αυτές οι ρήσεις και πολλές άλλες είναι πραγματικές προσκλήσεις στους ανθρώπους να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους από όλες τις πηγές. Ως εκ τούτου, δεν αποτελεί έκπληξη να μάθουμε ότι στο Ισλάμ η θρησκεία και η επιστήμη θεωρούνται πάντα δίδυμες αδελφές και ότι σήμερα, σε μια εποχή που η επιστήμη έχει κάνει τόσο μεγάλα άλματα, εξακολουθούν να συνδέονται. Επίσης, δεν είναι έκπληξη να μάθουμε ότι ορισμένα επιστημονικά δεδομένα χρησιμοποιούνται για την καλύτερη κατανόηση του κειμένου του Κορανίου. Επιπλέον, σε έναν αιώνα όπου, για πολλούς ανθρώπους, η επιστημονική αλήθεια έχει αντιμετωπίσει ένα θανάσιμο πλήγμα στις θρησκευτικές πεποιθήσεις, είναι ακριβώς οι ανακαλύψεις της επιστήμης που, σε μια αντικειμενική εξέταση της Ισλαμικής Γραφής, έχουν τονίσει την υπερφυσική φύση της αποκάλυψης και την αυθεντικότητα της θρησκείας που τις δίδαξε.
Από όλα όσα έχουν ειπωθεί και γίνει, η επιστημονική γνώση φαίνεται, παρά το τι πολλοί άνθρωποι μπορούν να πουν ή να σκεφτούν, να είναι ιδιαίτερα ευνοϊκή για τον στοχασμό σχετικά με την ύπαρξη του Θεού. Μόλις αρχίσουμε να αναρωτιόμαστε, αμερόληπτα και χωρίς προκατάληψη, για τα μεταφυσικά διδάγματα που πρέπει να προκύψουν από ορισμένες σημερινές γνώσεις, για παράδειγμα την εξελισσόμενη γνώση μας για τα μικρότερα συστατικά της ύλης ή για τις προβληματισμούς μας γύρω από την προέλευση της ζωής από την άψυχη ύλη, πραγματικά ανακαλύπτουμε πολλούς λόγους για να σκεφτόμαστε το Θεό. Λαμβάνοντας υπόψη την καταπληκτική οργάνωση που διέπει τη γέννηση και τη διατήρηση της ζωής, γίνεται σαφές ότι η πιθανότητα τύχης είναι σχεδόν ανύπαρκτη. 
   


Καθώς η γνώση μας για την επιστήμη στους διάφορους τομείς επεκτείνεται, ορισμένες έννοιες πρέπει να φαίνονται όλο και πιο απαράδεκτες. Για παράδειγμα, η ιδέα που εξέφρασε με ενθουσιασμό ο πρόσφατα Γάλλος νικητής του βραβείου Νόμπελ Ιατρικής, ότι η ζωντανή ύλη αυτό-δημιουργήθηκε από απλά χημικά στοιχεία λόγω τυχαίων περιστάσεων. Στη συνέχεια, από αυτό το σημείο υποστηρίζεται ότι οι ζώντες οργανισμοί  εξελίχθηκαν, οδηγώντας στη δημιουργία μιας πολύ περίπλοκης οντότητας που ονομάζεται άνθρωπος. Για μένα, φαίνεται ότι οι επιστημονικές εξελίξεις βοήθησαν στην κατανόηση της καταπληκτικής πολυπλοκότητας των ανώτερων οργανισμών παρέχοντας ισχυρότερα επιχειρήματα υπέρ της αντίθετης θεωρίας: ότι η ύπαρξη μιας εξαιρετικά μεθοδικής οργάνωσης που κυβερνά την αξιοσημείωτη διευθέτηση των φαινομένων της ζωής απαιτεί την ύπαρξη δημιουργού. Σε πολλά μέρη του βιβλίου, το Κοράνι, ενθαρρύνει αυτό το είδος γενικού προβληματισμού, αλλά περιέχει επίσης απεριόριστα ακριβή δεδομένα που συνδέονται άμεσα με γεγονότα τα οποία ανακαλύφθηκαν από τη σύγχρονη επιστήμη. Είναι ακριβώς αυτά τα δεδομένα που ασκούν μαγνητική έλξη στους σημερινούς επιστήμονες.

Σάββατο, 22 Φεβρουαρίου 2020

Πέντε γελοίες προκαταλήψεις που πιθανόν έχετε για το Ισλάμ


Πέντε γελοίες προκαταλήψεις που πιθανόν έχετε για το Ισλάμ


Του Jacopo della Quercia
December 20, 2010

Aπό το Cracked.comΈνας συντηρητικός σχολιαστής, έγινε πρόσφατα πρωτοσέλιδο, επειδή υποστήριξε ότι 10 τοις εκατό των Μουσουλμάνων σ’ όλο τον κόσμο είναι τρομοκράτες. Ένας απίστευτος ισχυρισμός, αν λάβουμε υπ’ όψη ότι αυτό ισούται με 150 εκατομμύρια τρομοκράτες και ότι αν ο καθένας απ’ αυτούς έκανε μια επίθεση με 40 τουλάχιστον θύματα, θα εξόντωνε όλους τους μη  μουσουλμάνους πάνω στη γη.
Είτε δεν είναι όλοι τους τόσο αφοσιωμένοι στην τρομοκρατία, είτε ο ισχυρισμός είναι τελείως μπαρούφα.

5. Αν είσαι Μουσουλμάνα, είσαι υποχρεωμένη να φοράς τη μαντήλαΓια εκατομμύρια ανθρώπους στη Δύση, όταν τους λες «Ισλάμ» η πρώτη εικόνα που τους έρχεται στο μυαλό είναι αυτή:Μια αδιάβροχη βερσιόν για δύο άτομα θα πουλούσε τρελλά
Μια γυναίκα καλυμένη από πάνω ως κάτω με μια μπούργκα. Η αλήθεια είναι, ότι αν ξαφνικά μάζευες όλες τις Μουσουλμάνες του πλανήτη μέσα σ’ ένα γιγάντιο δωμάτιο και ήθελες να πετάξεις μια μπάλα του ποδοσφαίρου σε κάποια που φοράει μπούργκα, θα ήταν εντελώς αδύνατο να κάνεις την πάσα.
Αλλά όλο αυτό το «κρύψ’τες κάτω απ’ τη μαντήλα» είναι πολύ σημαντικό για τις μουσουλμανικές κοινότητες, αλλιώς η Ευρώπη δεν θα τρωγόταν τόσο πολύ μ’ αυτό, απαγορεύοντας τη μαντήλα κι όλα τα σχετικά; Σωστά;Κοιτάξτε τις, συνομωτούν νέες μεθόδους για να οδηγούν σα χελώνες στη λωρίδα ταχείας κυκλοφορίας
Κι έπειτα, όλοι ξέρουμε ότι το Ισλάμ μισεί τις γυναίκες – και μόνο το γεγονός, ότι η Σαουδική Αραβία είναι η μόνη χώρα στον κόσμο που πράγματι απαγορεύει στις γυναίκες να οδηγούν, ή ότι μόνο χώρες με πλειοψηφία Μουσουλμανικού πληθυσμού χρησιμοποιούν ακόμα το θάνατο δια λιθοβολισμού ως τιμωρία για τη μοιχεία, το αποδεικνύει, έτσι δεν είναι;

Αλλά στην πραγματικότητα …

Το να πιστεύεις ότι όλες οι Μουσουλμάνες είναι υποχρεωμένες να ντύνονται έτσι …… είναι σα να πιστεύεις ότι όλες οι Χριστιανές είναι υποχρεωμένες να ντύνονται έτσι:Φωτογραφία που απεικονίζει μία από τις διάφορες Χριστιανικές αιρέσεις, που απαιτεί από τις γυναίκες να ντύνονται όπως στο Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι.
Έτσι για παράδειγμα, στη Γαλλία ζουν περίπου 3 εκατομμύρια Μουσουλμάνες. Η Γαλλική αστυνομία αποφάσισε να υπολογίσει πόσες απ’ αυτές φοράνε μπούρκες ή/και νικάμπ βρήκε ότι ο αριθμός τους είναι … 367.Κι απ’ την άλλη μεριά, αυτοί ήταν γάλλοι αστυνομικοί.
Όχι  367.000 αλλά 367, ένας αριθμός τόσο μικρός, που από στατιστική άποψη, είναι στα όρια για να θεωρηθεί  «περιθώριο λάθους». Και όσον αφορά στην υπόλοιπη Ευρώπη, τα νούμερα είναι ακόμα πιο καταστραφικά για τις πωλήσεις μπούργκας (για παράδειγμα, από τις 500.000 Μουσουλμάνες του Βελγίου, μόνο μερικές δωδεκάδες φοράνε την μπούργκα.)
Ναι, υπάρχουν χώρες στη Μέση Ανατολή όπου οι μαντήλες είναι υποχρεωτικές από το νόμο (συγκεκριμένα το Ιράν και η Σαουδική Αραβία) και συνολικά οι Μουσουλμάνες σ’ αυτές τις χώρες αποτελούν λιγότερο από το 5 τοις εκατό των μουσουλμάνων γυναικών παγκοσμίως. Στην πραγματικότητα οι μουσουλμανικές χώρες που απαγορεύουν εντελώς τη μαντήλα, είναι περισσότερες απ’ αυτές στις οποίες είναι υποχρεωτική. Μπορούν να το κάνουν αυτό, γιατί το να φοράς μαντήλα δεν είναι υποχρεωτικό στο Ισλάμ αλλά περισσότερο είναι ένα έθιμο, που εξαρτάται από το που ζεις, και ποιος κυβερνά εκεί.Το ίδιο που ισχύει και για τα μποξεράκια.
Και μια και είμαστε στο θέμα, δείτε κι ένα άλλο στατιστικό στοιχείο: Από τα πέντε πολυπληθέστερα έθνη με μουσουλμανική πλειοψηφία, τα τέσσερα έχουν γυναίκες αρχηγούς κράτους.
Είναι λοιπόν μια φανταστική ευκαιρία το 2012, που η Σάρα Πάλιν θα κάνει την προεκλογική της εκστρατεία (το άρθρο είναι γραμμένο το 2010) να κάνει εκστρατεία για να πετύχει κάτι που οι Μουσουλμάνες γυναίκες έχουν ήδη κατακτήσει.4. Οι Iδρυτικοί Πατέρες των Ηνωμένων Πολιτειών ποτέ δε θα ανέχονταν αυτές  τις ανοησίες των Μουσουλμάνων.Είναι εύκολο να αγορεύεις και να κομπάζεις δημόσια για τι «νομίζεις» ότι θα σκέφτονταν οι Ιδρυτικοί Πατέρες για τις άθεες, πολυπολιτισμικές ΗΠΑ σήμερα. Κι έπειτα, αυτοί ήταν Χριστιανοί, θεοφοβούμενοι, ρε γαμώτο. Σίγουρα δεν θα δείχνανε όλη αυτή την ανεκτικότητα γι’ αυτές τις τρομοκρατικές θρησκείες.O Thomas Jefferson, δευτερόλεπτα πρωτού ανέβει στον αέρα πάνω σ’ ένα τεράστιο αετό και κλωτσήσει εναερίως τον Σαλαντίν.
Είναι καλό που κάποιοι Αμερικάνοι υποστηρίζουν τις καλές παλιομοδίτικες Αμερικάνικες αξίες και περνάνε νόμους που απαγορεύουν στον Ισλαμικό νόμο να κατακτήσει τις ΗΠΑ, επειδή αυτό πρόκειται να γίνει από ώρα σε ώρα! Κάπου εκεί έξω, ο Thomas Jefferson χαμογελάει στον τάφο του!

Αλλά στην πραγματικότητα …

Παρότι ήταν ένθερμοι Χριστιανοί (ή θεϊστές, τέλος πάντων), πολλοί από τους Ιδρυτικούς Πατέρες, είχαν έναν υγιή θαυμασμό για τη Μουσουλμανική πίστη. Ο Thomas Jefferson, για παράδειγμα, ήταν αυτοδίδαχτος της Αραβικής, την οποία έμαθε χρησιμοποιώντας ένα αντίτυπο του Κορανίου, και υπήρξε οικοδεσπότης στο πρώτο Ιφτάρ που έγινε στον Λευκό Οίκο σε Ραμαζάνι.Ο Jefferson πίστευε στην ανάδειξη της νοστιμιάς όλων των θρησκειών του κόσμου.
Ο John Adams εξήρε τον Προφήτη του Ισλάμ Μωάμεθ ως έναν από τους σπουδαιότερους «ερευνητές της αλήθειας». Ο Benjamine Rush, που ήταν τόσο Χριστιανός που ήθελε να υπάρχει η Βίβλος σε κάθε σχολείο, είπε επίσης ότι θα προτιμούσε να εμφυσήσουμε τις απόψεις του Κομφούκιου ή του Μωάμεθ στη νεολαία μας, παρά να τη βλέπει να μεγαλώνει χωρίς «κανένα σύστημα θρησκευτικών αξιών.» Ο Benjamine Franklin δήλωσε κάποτε: “Aν ο Μουφτής της Κωνσταντινούπολης ήθελε να έλθει με σκοπό να κηρύξει τον Μωαμεθανισμό σε μας, θα του προσφέραμε έναν άμβωνα για να το κάνει.» Και αυτός ακόμα, ο George Washington αυτοπροσώπως, προσκάλεσε τους Μουσουλμάνους να έλθουν να εργαστούν γι’ αυτόν στο όρος Vernon.
Μα τότε λοιπόν, γιατί όλη αυτή η σχέση αγάπης, ανάμεσα στους Ιδρυτικούς Πατέρες και στους Μουσουλμάνους; Πιθανόν επειδή ο Σουλτάνος Muhammad ben Abdallah του Μαρόκου ήταν η πρώτη προσωπικότητα στον κόσμο που αναγνώρισε την ανεξαρτησία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής από τη Μεγάλη Βρεττανία το 1777.  Άλλος ένας λόγος ήταν ότι οι Ιδρυτικοί Πατέρες ήταν αρκετά έξυπνοι ώστε να ξέρουν τη διάκριση ανάμεσα στους τρομοκράτες και σε οποιονδήποτε άλλον σ’ολόκληρο τον καταραμένο αυτό πλανήτη, όπως δήλωσαν στην Συνθήκη της Τρίπολης το 1797. Ήταν αυτή η συμφωνία με την οποία οι ΗΠΑ διακήρυξαν: “H κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής δεν εγκαθιδρύεται, σε καμία περίπτωση, με βάση τη Χριστιανική Θρησκεία, καθώς δεν εμπεριέχει χαρακτηριστικά εχθρότητας εναντίον των νόμων, της θρησκείας ή της ευημερίας των Μουσουλμάνων.»3. «Μουσουλμάνοι» ίσον «Άραβες»Θυμάστε εκείνη την τρελή κυρία με τα μαλλιά του Einstein που ρώτησε τον John McCain αν ο Barack Obama ήταν Άραβας; Όχι; Να σας φρεσκάρουμε λίγο τη μνήμη, τότε.Η στιγμή που ο John McCain συνειδητοποίησε ότι δε θα γινόταν ποτέ, μα ποτέ, πρόεδρος.
Είμαστε πρόθυμοι να στοιχηματίσουμε ότι υπάρχουν περισσότερες από 20 % πιθανότητες αυτή η γυναίκα να ήθελε να πει «Μουσουλμάνος» αλλά κατά λάθος είπε «Άραβας» επειδή, είναι το ίδιο, έτσι; Κι αν ακόμα δεν ανήκετε στο Κόμμα του Τσαγιού, ώστε να είστε σίγουροι ότι «Άραβας» και «Μουσουλμάνος» είναι ακριβώς το ίδιο, ίσως να πιστεύετε κάτι παρεμφερές: Ότι οι μη-Εβραίοι Μεσανατολίτες είναι Μουσουλμάνοι και ότι οι περισσότεροι Μουσουλμάνοι ζουν στη Μέση Ανατολή.

Αλλά στην πραγματικότητα …

Μόνο περίπου 20 τοις εκατό ολόκληρου του μουσουλμανικού πληθυσμού στον κόσμο είναι Άραβες ή Βορειοαφρικανοί. Συγκριτικά, σχεδόν 22 τοις εκατό του παγκόσμιου χριστιανικού πληθυσμού είναι Αφρικανοί, κι όμως όταν κάποιος λέει «Χριστιανός», δεν σου έρχεται αυτόματα στο μυαλό κάποιος από την Αφρική. Εξισώνοντας τους «Μουσουλμάνους» με τους «Άραβες» είναι το ίδιο άτοπο.Ενώ εμείς στη Δύση έχουμε προγραμματιστεί να συσχετίζουμε το Ισλάμ με τη Μέση Ανατολή, ένα τεράστιο 61,9 τοις εκατό όλων των Μουσουλμάνων – δηλαδή μια υπερ-πλειοψηφία – δεν ζει καθόλου στη Μέση Ανατολή’ οι περισσότεροι Μουσουλμάνοι ζουν στην περιοχή της Ασίας-Ειρηνικού. Μόνο η Ινδονησία είναι πατρίδα περισσότερων από 200 εκατομμύρια Μουσουλμάνους, και η Ινδική υποήπειρος έχει χονδρικά μισό δισεκατομμύρο Μουσουλμάνους.
Λειτουργεί και ανάποδα. Για παράδειγμα, αν σκεφτείτε ότι να είσαι Άραβας σημαίνει ότι είσαι Μουσουλμάνος στις μέρες μας, λυπούμαστε που θα σας απογοητεύσουμε. Τουλάχιστον ένα 10 τοις εκατό του Αραβικού πληθυσμού στον κόσμο είναι Χριστιανοί (αυτό σημαίνει πάνω από 14 εκατομμύρια ανθρώπους).  Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν 1 εκατομμύριο περισσότεροι Άραβες Χριστιανοί από, πως να το θέσουμε … ολόκληρο τον Εβραϊκό πληθυσμό του κόσμου.

2. Οι Δυτικές Κουλτούρες είναι πολύ περισσότερο ανθρωπιστικές από αυτή των αιμοδιψών Μουσουλμάνων.Ακόμα και πριν απ’ όλο αυτό το θέμα με την τρομοκρατία, το Ισλάμ είχε μια φήμη βίας στη Δύση. Εν μέρει, αυτό συνέβη εξ αιτίας της απότομης ανόδου του Ισλάμ στον κόσμο. Για παράδειγμα, ενώ χρειάστηκαν 1000 χρόνια για να διαδοθεί στην Ινδία ο Ινδουϊσμός, και 400 χρόνια για να μετατραπεί ο Χριστιανισμός από καταδιωκόμενη αίρεση σε επίσημη θρησκεία του κράτους, το Ισλάμ ξεκίνησε από την επιφοίτηση ενός τύπου και εξελίχθηκε στην κυρίαρχη πολιτική και θρησκευτική δύναμη της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής μέσα σε διάστημα μόνο 100 χρόνων.
Πολλοί άνθρωποι λοιπόν έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ένας είναι ο λόγος που αυτή η θρησκεία διαδίδεται σαν ιερή φωτιά: το σπαθί. Το επόμενο λογικό άλμα σύμφωνα μ’ αυτή την οπτική είναι ότι σαν άνθρωποι, οι Μουσουλμάνοι θα πρέπει να είναι βίαιοι και βάρβαροι κατακτητές. Ακόμα και πριν από την 11η Σεπτεμβρίου, η δημοφιλέστερη απεικόνισή τους ήταν αυτή:Αλλά στην πραγματικότητα ..

Ο Μωάμεθ έθεσε κάποιους αρκετά προοδευτικούς κανόνες για τις εχθροπραξίες, και οι μεσαιωνικοί Μουσουλμάνοι συμπεριφέρονταν πολύ καλύτερα από τους Χριστιανούς στον πόλεμο. Ειδικά από τη στιγμή που ο ίδιος Μωάμεθ εξέδωσε «έναν αυστηρό κώδικα συμπεριφοράς για τους πολεμιστές του Ισλάμ» που περιλάμβανε:
  • Απαγορευόταν να φονεύονται γυναίκες, παιδιά ή αθώοι – στους οποίους συμπεριλαμβάνονταν ερημίτες, μοναχοί ή άλλοι θρησκευτικοί ηγέτες που χαρακτηρίζονταν μη μάχιμοι.
  • Απαγορεύονταν οι αδικαιολόγητες σφαγές αγελάδων ή άλλων ζώων.
  • Απαγορευόταν η πυρπόληση ή καταστροφή δέντρων και περιβολιών’ και
  • Απαγορευόταν η καταστροφή πηγαδιών.Εν συντομία, ο Μωάμεθ ήθελε τα στρατεύματά του να πολεμάνε εντελώς σαν χίππις. Κατά τη διάρκεια του Σκοτεινού Μεσαίωνα. Και αυτό έκαναν.
Αλλά οι μεγαλύτερες εδαφικές κατακτήσεις συνέβησαν μετά το θάνατο του Μωάμεθ, σωστά;  Ίσως τότε να ήταν, που το Ισλάμ απόκτησε την αιμοδιψή φήμη του; Όχι ακριβώς. Ο διάδοχός του κωδικοποίησε τους υπάρχοντες κανόνες και τους καθιέρωσε για το στρατό του. Το οποίο πιθανόν εξηγεί το λόγο, για τον οποίο όταν ο Μουσουλμανικός στρατός κατέκτησε την Ευρώπη «εκδήλωσε τέτοιο βαθμό ανεκτικότητας που θα ντρόπιαζε πολλά Χριστιανικά έθνη,» σύμφωνα με τα λόγια ενός ειδικού.Συν το ότι χτίσανε ένα σωρό φίνα κτίρια.
Ενώ λοιπόν οι Χριστιανοί σταυροφόροι αποκεφάλιζαν τους εχθρούς τους και έριχναν τα κεφάλια τους σε τεράστια σακιά, οι Μουσουλμάνοι συνάδελφοί τους είχαν έναν ολόκληρο κώδικα τιμής που τους οδήγησε να σιτίζουν τους στρατούς των νικημένων εχθρών τους.

1. Το Ισλάμ έχει μείνει στο Μεσαίωνα.Yπάρχουν πράγματι τρία μεγάλα αρνητικά στερεότυπα για το Ισλάμ – ότι μισεί τις γυναίκες, ότι είναι βίαιο και ότι σιχαίνεται οποιοδήποτε είδος επιστημονικής προόδου. Έχουμε καλύψει ήδη τα δύο, αλλά πως να επιχειρηματολογήσεις για το τρίτο; Οι κυβερνήσεις τους βασίζονται σε αρχαία θρησκευτικά κείμενα! Και ποιες αρρώστιες έχει θεραπεύσει το Ιράν;Ρε παιδιά θα έπρεπε τουλάχιστον να μπορείτε να θεραπεύετε τον έρπη ή κάτι άλλο …

Αλλά στην πραγματικότητα …

Με τον ίδιο τρόπο που δεν είναι όλοι οι Χριστιανοί Young Earth Creationists*  πολλοί σύγχρονοι Μουσουλμάνοι είναι ανοιχτοί στην ερμηνεία του Κορανίου. Μάλιστα, 45 τοις εκατό των Αμερικάνων Μουσουλμάνων σε μία δημοσκόπηση, δήλωσαν ότι θεωρούν την εξελικτική θεωρία ως «την καλύτερη εξήγηση για την προέλευση της ανθρώπινης ζωής στη Γη,» ποσοστό καθόλου ευκαταφρόνητο, αν λάβουμε υπόψη ότι μόνο το 24 τοις εκατό των Ευαγγελιστών Χριστιανών πιστεύουν το ίδιο. Το ποσοστό των Μουσουλμάνων που ασπάζεται την επιστημονική εξήγηση για την καταγωγή της ζωής ήταν περίπου το ίδιο και για το σύνολο των Αμερικάνων (48 τοις εκατό).Αν τουλάχιστον μπορούσαν να επικοινωνούν τις απόψεις τους τόσο καλά όσο το κάνουμε εμείς …
Και επίσης έχουν καταπληκτικά επιτεύγματα. Η επιστήμη και τα μαθηματικά όπως τα ξέρουμε, δεν θα υπήρχαν καν χωρίς το Ισλάμ. Η Χρυσή Εποχή του Ισλάμ έφερε κυριολεκτικά επανάσταση σε κάθε πεδίο της ανθρώπινης σκέψης και κατά τη διάρκειά της, ανακάλυψαν την άλγεβρα και ανέπτυξαν τα πάντα από τη γεωγραφία και την έρευνα στις τέχνες, μέχρι την αρχιτεκτονική, τη φιλοσοφία, τον αστικό σχεδιασμό, τη φαρμακολογία και την ιατρική.
Οι Μουσουλμάνοι στην πραγματικότητα μοιράστηκαν όλη αυτή την λαμπρή γνώση με τα τελείως οπισθοδρομικά βασίλεια της Χριστιανικής Ευρώπης, αφού τα Ισλαμικά χαλιφάτα γέμισαν κάθε χώρα που κατακτούσαν με σχολεία, βιβλιοθήκες, δημόσια έργα και με το πιο προηγμένο σύστημα κοινωνικής πρόνοιας στον πλανήτη. Μάλιστα, έχει διατυπωθεί η υπόθεση ότι αν τα χαλιφάτα είχαν πετύχει τον σκοπό της κατάκτησης όλης της Ευρώπης, η Ιταλική Αναγέννηση δε θα ήταν αναγκαία.Θα είχαμε γλυτώσει κι από το να βλέπουμε όλ’ αυτά τα πέη …

* Young Earth creationism (YEC) είναι η θρησκευτική πίστη ότι το Σύμπαν, η Γη και όλη η ζωή στη Γη δημιουργήθηκαν από το Θεό μέσα σε 6 ημέρες και διαφέρει από άλλες παρόμοιες θεωρίες στο ότι δέχεται μια κυριολεκτική ερμηνεία της Βίβλου σχετικά με την ηλικία της Γης. Αντιθέτως οι Old Earth creationists ερμηνεύουν τις 6 ημέρες της δημιουργίας από το Βιβλίο της Γένεσης μεταφορικά και δέχονται τους επιστημονικούς υπολογισμούς για την ηλικία της Γης και του σύμπαντος.

Abbas ibn Firnas, ο πρωτοπόρος της αστρονομίας και αεροπορίας στην ιστορία της ανθρωπότητας!

     Ο Abbas ibn Firnas   είναι ο μεγαλοφυής μουσουλμάνος επιστήμονας που εμφανίστηκε στην Ισλαμική Ανδαλουσία (Ισπανία) η οποία ήταν η πη...